Forever In the Hearts They Leave Behind

An Ho

Passed Away on February 28, 2018


Share Obituary:

Send Flowers Print Obituary

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, và bạn hữa xa gần.  Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Ông HỒ AN

Pháp Danh: Tâm Lạc

Sinh năm 1948 tại Trung Kiền, Phú Lộc Thừa Thiên, Huế.

Tốt nghiệp khoá 1/69 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Phục vụ tại Liên Đoàn 1 QLVNCH.

Vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại Gilbert, Arizona.

Hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Mountain View Funeral Home & Cemetery, LLC.

7900 East Main Street, Mesa, Arizona 85207 – Phone (480) 832-2850.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018

4:00PM – 7:00PM

 – Lễ Nhập Quan, Lễ Phát Tang, Cúng Tiển Linh,Thăm Viếng

7:00PM – 8:00PM

 – Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018

10:00AM – 1:00PM

– Cúng Tiển Linh, Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

1:00PM – 2:00PM

– Lễ Di Quan và Hoả Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ : Trần Thị Lành

Trưởng nữ:  Hồ Thị Quỳnh Châu cùng chồng và các con (USA).

Trưởng nam:  Hồ Anh Tuấn cùng vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Tuyên (quá cố) vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Thông Anthony (USA).

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Điện Thoại liên lạc: (480) 280-1577

Share Obituary:

Send Flowers Print Obituary

Comments


Add Comment

Offer Condolences

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

An Ho

Passed Away on February 28, 2018


Share Obituary:

Send Flowers Print Obituary

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, và bạn hữa xa gần.  Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Ông HỒ AN

Pháp Danh: Tâm Lạc

Sinh năm 1948 tại Trung Kiền, Phú Lộc Thừa Thiên, Huế.

Tốt nghiệp khoá 1/69 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Phục vụ tại Liên Đoàn 1 QLVNCH.

Vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại Gilbert, Arizona.

Hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Mountain View Funeral Home & Cemetery, LLC.

7900 East Main Street, Mesa, Arizona 85207 – Phone (480) 832-2850.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018

4:00PM – 7:00PM

 – Lễ Nhập Quan, Lễ Phát Tang, Cúng Tiển Linh,Thăm Viếng

7:00PM – 8:00PM

 – Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018

10:00AM – 1:00PM

– Cúng Tiển Linh, Lễ Cầu Siêu, Thăm Viếng

1:00PM – 2:00PM

– Lễ Di Quan và Hoả Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ : Trần Thị Lành

Trưởng nữ:  Hồ Thị Quỳnh Châu cùng chồng và các con (USA).

Trưởng nam:  Hồ Anh Tuấn cùng vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Tuyên (quá cố) vợ và các con (USA).

Thứ nam:  Hồ Anh Thông Anthony (USA).

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Điện Thoại liên lạc: (480) 280-1577

Share Obituary:

Send Flowers Print Obituary